Συλλεκτικά αντικείμενα


Ρολόι


Γνωρίζουμε τα συλλεκτικά ρολόγια και πληρώνουμε στη συλλεκτική τους αξία. Για εμάς δεν είναι αντικείμενα είναι πάθος.

Κομπολόγια


Παλιά κεχριμπαρένια κομπολόγια ή φτιαγμένα από φατουράν, από μαστίχα, από ασήμι ή από χρυσό.

Κοστολογούνται και αγοράζονται στην πραγματική τους αξία.

Συλλογές νομισμάτων


  1. Αγοράζουμε όλα τα χρυσά και ασημένια νομίσματα από οποιαδήποτε νόμιμη εμπορική περιόδο.
  2. Η κατάσταση των νομισμάτων βρίσκετε σε απόλυτη συνάρτηση με την εμπορική τους αξία.
  3. Η σπανιότητα των νομισμάτων έγκειτε κυρίως σε αυτό που ονομάζετε τιράζ και όχι όπως πολλοί πιστεύουν στην παλαιότητα.