Χρυσά Κοσμήματα & Αντικείμενα


Αναγνωρίζοντας την πραγματική αξία των χρυσών κοσμημάτων, σας πληρώνουμε την αξία τους είτε ως κόσμημα είτε ως χρυσό. Βασικά κριτήρια εκτίμησης και κοστολόγισης των χρυσών κοσμημάτων αποτελούν πάντοτε:

• Ο σχεδιασμός του κοσμήματος

• Η περιεκτικότητά του σε χρυσό

• Η αισθητική του

• Η κατάστασή του

• Οι πέτρες πολύτιμες η μη

Σε κάθε κόσμημα υπάρχει ένας μοναδικός κωδικός που αντιστοιχεί στα εξής καράτια:

375° 9K
585° 14K
750° 18K
916° 22K
999° 24K
Αγορά Χρυσών Κοσμημάτων
0.00
Αγορά Χρυσού
0.00